FAİLATÜ MEFÂÎLÜN FA’LÜN

Nazım Hikmet’in anısına

 

evvel; zaman içinde kalbur,

saman içinde kambur develer,

tellal pirelerle berbercilik oynarken,

failatu faili meçhul bir cinayet işlendi

nuh zamanında

 

kurtarırken bazıları canlarını ikişer ikişer

bir tek ben idim bilen sanığı

hem canımı tek başıma kurtaran

hem de cinayete görgü tanığı

 

gemisi mi olsam nuh’un

üstündeki bulut mu yoksa

deniz mi olsam

içindeki sarı yosun mu yoksa

 

nuh'un fırtınası bu / şakaya gelmez

ne gemi olunur bu deli havada / ne yosun

hele / deniz olunmaya hiç gelmez

 

failatu failun iken zaman

kurtulmak için mefailu failin gazabından

balık olunmalı oğlum

balık olunmalı